Belangrijke mededeling !
*********************
Voor klachten verwijzen we
https://www.depressievereniging.nl/
Beste bezoekers,
Zoals sommige allicht zullen weten zijn we anno 2021 in een
interne conflictsituatie beland, waar we een passende oplossing
trachten aan te geven. Wie de kern van het probleem wenst te
weten verwijzen we door naar onze facebookaccount : 
https://www.facebook.com/JhPluto 

Reeds een 2 tal jaren geleden is onze jeugdhuiswerking &
het financieel beheer (in onderling overleg) in 2 delen gesplitst.

1. De externe werking (planning) met tot nu toe enkel...
“PlutoFest”
2. De website - Weergaven van meer dan 20 jaar werking !

Thans stellen wij vast dat deze constructie door een diepere kloof
z’n houdbaarheidsfactor heeft verloren, en er zich een nieuwe
hervorming opdringt.

Groep 1 = Besliste om onafhankelijk te werken en zal dus
onder eigen Facebook accounts & website enz..  verder gaan.

Groep 2 = De website (de huidige) blijft onder het beheer v/d
Pluto leiding opgestart in 1978.
Wij weten dat dit bij de bezoekers héél verwarrend en wat
onbegrip zal teweegbrengen, nu ze 2 websites kunnen/mogen
consulteren. Helaas heeft alles z’n tijd, ruimte & waarheid.

Groep 1 had moeite met (naar hun zeggen) ... het oubollige karakter
van de huidige website en had geen feeling met het verleden.
Dus besliste ze zelf een nieuwe website (met een moderne look) te
kunnen presenteren, en onder dezelfde naam "onafhankelijk"
verder te werken.

Groep 2 houd vast aan de oude stijl, want dit is de weergave van
meer dan 20 jaren jeugdwerking zoals we deze hebben gekend,
en duizenden jongeren (jawel, soms tussen de 300/400 leden per jaar)
"tot ver buiten onze gemeentegrenzen" een 2de thuis gaven, en
waar iedereen zichzelf kon zijn.
Belangrijk om weten is dat we als leiding héél veel aandacht
hadden voor jongeren in probleemgezinnen, en in anonimiteit
aangepaste ondersteuning verleende, zodat ook zij konden
participeren in het aanbod aan activiteiten.
Het jeugdhuis van toen was "erkend & gesubsidieerd" door de
Vlaamse gemeenschap. (Over de povere gemeentelijke ondersteuning gaan we het
hier niet hebben. Verder op de site is daar wel meer duiding over te lezen)
Dit was een dagelijkse werking met vast lokaal, secretariaat en
meerdere actieve werkgroepen. Al degene die daar ooit deel van
uitmaakte weten waarover we het hier hebben.
Het was toen "meer" dan alleen een jaarlijks festival en/of een
fuif organiseren.

Dus beste bezoekers, het zal kiezen worden welke website je nu
gaat bekijken :-)  We laten uiteraard de keuze aan U.  Misschien
is het naargelang uw interesse of de gemoedstoestand v/d dag
dat  je uw keuze kan/zal bepalen.  :-))
Van zodra die nieuwe website actief is, zal op "deze" website
geen 'nieuwe info' van groep 1 meer worden gepubliceerd.
Wij verwijzen U daarvoor door naar de moderne versie.

Met vriendelijke groet,
De voorzitter (de oude :-)
Voor verdere klachten verwijzen we door naar : Klikt op mij !

4/04/2021